Disclaimer | Key23D

Disclaimer

DISCLAIMER

Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de websites www.key23d.com en www.key23d.nl, beide eigendom van Key23D en wijst je ten aanzien daarvan op het volgende:

Aansprakelijkheid

De op deze websites getoonde informatie wordt door Key23D met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Key23D aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op deze website verstrekte informatie.

Rechten

Key23D of de rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor, waaronder auteurs- en merkrechten, portretrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de website staat. Daaronder vallen onder andere teksten, illustraties en grafisch materiaal. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de website. Het is niet toegestaan om de inhoud van de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te vermenigvuldigen, of op een andere manier op te slaan of ter beschikking te stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Key23D.
Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Uw gegevens

Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestelling of op grond van een wettelijk voorschrift.

Wijzigingen

Key23D mag de informatie op de website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de website is gewijzigd.

Key23D

Elst, 26 januari 2016

 

/disclaimer 1
Je kunt nu iets bedenken dat je ook daadwerkelijk kunt maken!
- Guy -
Wij werken samen met

Dank je voor het plaatsen van je reactie!

De eerste vijf reacties zullen worden beoordeeld voordat ze onderaan de pagina worden geplaatst.